Băng keo 2 mặt
  • Băng keo 2 mặt

Băng keo 2 mặt

Sản phẩm

Hình ảnh Tên hàng Xuất xứ Quy cách Đơn vị tính
Băng keo 2 mặt 4.8F - 9y
Băng keo 2 mặt 4.8F - 9y Việt Nam 6 cuộn/cây Cuộn
Băng keo 2 mặt 2.4F - 9y
Băng keo 2 mặt 2.4F - 9y Việt Nam 12 cuộn/cây Cuộn
Băng keo 2 mặt 1.2F - 9y
Băng keo 2 mặt 1.2F - 9y Việt Nam 24 cuộn/cây Cuộn
Băng keo 2 mặt 0.5F- 9y
Băng keo 2 mặt 0.5F- 9y Việt Nam 60 cuộn/cây Cuộn
zalo-img.png