Băng keo 2 mặt xốp
  • Băng keo 2 mặt xốp

Băng keo 2 mặt xốp

Sản phẩm

Hình ảnh Tên hàng Xuất xứ Quy cách Đơn vị tính
Băng keo mouse đen 4.8F
Băng keo mouse đen 4.8F Việt Nam 5 cuộn/cây Cuộn
Băng keo mouse đen 2.4F
Băng keo mouse đen 2.4F Việt Nam 10 cuộn/cây Cuộn
Băng keo mouse 4.8F
Băng keo mouse 4.8F Việt Nam 5 cuộn/cây Cuộn
Băng keo mouse 2.4F
Băng keo mouse 2.4F Việt Nam 10 cuộn/cây Cuộn
zalo-img.png