Băng keo dán gáy
  • Băng keo dán gáy

Băng keo dán gáy

Sản phẩm

Hình ảnh Tên hàng Xuất xứ Quy cách Đơn vị tính
Băng keo màu simili 7F
Băng keo màu simili 7F Việt Nam 4 cuộn/cây Cuộn
Băng keo màu simili 4.8F
Băng keo màu simili 4.8F Việt Nam 6 cuộn/cây Cuộn
Băng keo màu simili 3.6F
Băng keo màu simili 3.6F Việt Nam 8 cuộn/cây Cuộn
Băng keo màu simili 2.4F
Băng keo màu simili 2.4F Việt Nam 12 cuộn/cây Cuộn
zalo-img.png