Băng keo điện
  • Băng keo điện

Băng keo điện

Sản phẩm

Hình ảnh Tên hàng Xuất xứ Quy cách Đơn vị tính
Băng keo điện Nano 18mm*10Y
Băng keo điện Nano 18mm*10Y Việt Nam 10 cuộn/cây Cuộn
Băng keo điện Nano 18mm*20Y
Băng keo điện Nano 18mm*20Y Việt Nam 10 cuộn/cây Cuộn
Băng keo điện Cental 18mm*20Y
Băng keo điện Cental 18mm*20Y Việt Nam 10 cuộn/cây Cuộn
Băng keo điện Cental 18mm*10Y
Băng keo điện Cental 18mm*10Y Việt Nam 10 cuộn/cây Cuộn
zalo-img.png