Băng keo giấy
  • Băng keo giấy

Băng keo giấy

Sản phẩm

Hình ảnh Tên hàng Xuất xứ Quy cách Đơn vị tính
Băng keo giấy 5F -18Y
Băng keo giấy 5F -18Y Việt Nam 6 cuộn/cây Cuộn
Băng keo giấy 2.4F -  18Y
Băng keo giấy 2.4F - 18Y Việt Nam 12 cuộn/cây Cuộn
Băng keo giấy 1.2F -  18Y
Băng keo giấy 1.2F - 18Y Việt Nam 24 cuộn/cây Cuộn
zalo-img.png