Băng keo OPP
  • Băng keo OPP

Băng keo OPP

Sản phẩm

Hình ảnh Tên hàng Xuất xứ Quy cách Đơn vị tính
Băng keo VP
Băng keo VP Việt Nam 10 cuộn/cây Cuộn
Băng keo OPP trong/vàng 7F 100Y
Băng keo OPP trong/vàng 7F 100Y Việt Nam 4 cuộn/cây Cuộn
Băng keo OPP trong/vàng 6F 100Y
Băng keo OPP trong/vàng 6F 100Y Việt Nam 5 cuộn/cây Cuộn
Băng keo OPP trong/vàng 4.8F 100Y
Băng keo OPP trong/vàng 4.8F 100Y Việt Nam 6 cuộn/cây Cuộn
Băng keo OPP trong/vàng 2.4F  80y
Băng keo OPP trong/vàng 2.4F 80y Việt Nam 12 cuộn/cây Cuộn
Băng keo OPP trong 1.2F  80y
Băng keo OPP trong 1.2F 80y Việt Nam 24 cuộn/cây Cuộn
zalo-img.png