Bao rác
  • Bao rác

Bao rác

Sản phẩm

Hình ảnh Tên hàng Xuất xứ Quy cách Đơn vị tính
Bao rác đen 90*120
Bao rác đen 90*120 Việt Nam Kg
Bao rác cực đại
Bao rác cực đại Việt Nam 2 cuộn/lốc Lốc
Bao rác tiểu, trung, đại - đen
Bao rác tiểu, trung, đại - đen Việt Nam 3cuộn/lốc Lốc
Bao rác tiểu, trung, đại - màu
Bao rác tiểu, trung, đại - màu Việt Nam 3cuộn/lốc Lốc
Bao rác Di đại hưng tiểu, trung, đại
Bao rác Di đại hưng tiểu, trung, đại Việt Nam 3cuộn/lốc Lốc
zalo-img.png