Bao thư trắng
  • Bao thư trắng

Bao thư trắng

Sản phẩm

Hình ảnh Tên hàng Xuất xứ Quy cách Đơn vị tính
Bao thư A4 25*35 trắng/ vàng keo 2 mặt
Bao thư A4 25*35 trắng/ vàng keo 2 mặt Việt Nam 100cái/xấp Cái
Bao thư A4 25*35 trắng/ vàng ĐL - 100
Bao thư A4 25*35 trắng/ vàng ĐL - 100 Việt Nam 100cái/xấp Cái
Bao thư A5 trắng/vàng  18x24
Bao thư A5 trắng/vàng 18x24 Việt Nam 100cái/xấp Xấp
Bao thư 12*22  trắng ĐL-80 keo 2 mặt
Bao thư 12*22 trắng ĐL-80 keo 2 mặt Việt Nam 100cái/xấp Xấp
Bao thư 12*22  trắng ĐL-80
Bao thư 12*22 trắng ĐL-80 Việt Nam 100cái/xấp Xấp
Bao thư 11*18  trắng ĐL-80
Bao thư 11*18 trắng ĐL-80 Việt Nam 100cái/xấp Xấp
zalo-img.png