Bìa hộp
  • Bìa hộp

Bìa hộp

Sản phẩm

Hình ảnh Tên hàng Xuất xứ Quy cách Đơn vị tính
Bìa hộp ABBA 7F
Bìa hộp ABBA 7F Việt Nam Cái
Bìa hộp ABBA 10F
Bìa hộp ABBA 10F Việt Nam Cái
Bìa hộp ABBA 15F
Bìa hộp ABBA 15F Việt Nam Cái
Bìa hộp ABBA 20F
Bìa hộp ABBA 20F Việt Nam Cái
Bìa hộp King Star 7F
Bìa hộp King Star 7F Việt Nam Cái
Bìa hộp King Star 10F
Bìa hộp King Star 10F Việt Nam Cái
Bìa hộp King Star 15F
Bìa hộp King Star 15F Việt Nam Cái
Bìa hộp King Star 20F
Bìa hộp King Star 20F Việt Nam Cái
Bìa hộp nhựa A4 Deli
Bìa hộp nhựa A4 Deli Taiwan Cái

Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp.

zalo-img.png