Bìa kẹp lò xo A4
  • Bìa kẹp lò xo A4

Bìa kẹp lò xo A4

Sản phẩm

Hình ảnh Tên hàng Xuất xứ Quy cách Đơn vị tính
Bìa 1 kẹp dài A4
Bìa 1 kẹp dài A4 Việt Nam Cái
Bìa 2 kẹp dài A4
Bìa 2 kẹp dài A4 China Cái
Bìa 1 kẹp A4/F4  lò xo
Bìa 1 kẹp A4/F4 lò xo Việt Nam Cái
Bìa 2 kẹp A4/ F4 lò xo
Bìa 2 kẹp A4/ F4 lò xo Việt Nam Cái

Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp.

zalo-img.png