Bìa Lỗ
  • Bìa Lỗ

Bìa Lỗ

Sản phẩm

Hình ảnh Tên hàng Xuất xứ Quy cách Đơn vị tính
Bìa lỗ A4 - NT - 400g
Bìa lỗ A4 - NT - 400g Việt Nam 100 cái/xấp Xấp
Bìa lỗ A4 - NT - 500g
Bìa lỗ A4 - NT - 500g Việt Nam 100 tờ/xấp Xấp
Bìa lỗ A4 - VC - 400g
Bìa lỗ A4 - VC - 400g Việt Nam 100 tờ/xấp Xấp
Bìa lỗ A4 Double A
Bìa lỗ A4 Double A Việt Nam 100 tờ/xấp Xấp
Bìa lỗ A4 Thiên Long - CS03
Bìa lỗ A4 Thiên Long - CS03 Việt Nam 100 tờ/xấp Xấp
Bìa lỗ Suremarlk SQ5206
Bìa lỗ Suremarlk SQ5206 Taiwan 100 cái/xấp Xấp
Bìa lỗ Plus A4
Bìa lỗ Plus A4 JAPAN 100 cái/xấp Xấp

Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp.

zalo-img.png