Bìa nút
  • Bìa nút

Bìa nút

Sản phẩm

Hình ảnh Tên hàng Xuất xứ Quy cách Đơn vị tính
Bìa nút A5
Bìa nút A5 Việt Nam 20 cái/xấp Cái
Bìa nút A4/F4 Myclear
Bìa nút A4/F4 Myclear Việt Nam 12 cái/xấp Cái
Bìa nút A4/ F4 King Star
Bìa nút A4/ F4 King Star Việt Nam 12 cái/xấp Cái
Bìa cột dây A4/F4 đứng
Bìa cột dây A4/F4 đứng Việt Nam 12 cái/xấp Cái

Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp.

zalo-img.png