Bút chì
  • Bút chì

Bút chì

Sản phẩm

Hình ảnh Tên hàng Xuất xứ Quy cách Đơn vị tính
Bút chì chuốt 2B Deli No.7084
Bút chì chuốt 2B Deli No.7084 China 12cây/hộp Cây
Bút chì chuốt 2B Thiên Long GP-018
Bút chì chuốt 2B Thiên Long GP-018 Việt Nam 12cây/hộp Cây
Bút chì chuốt 2B Baoke
Bút chì chuốt 2B Baoke China 12cây/hộp Cây
Bút chì chuốt 2B Stapler 134
Bút chì chuốt 2B Stapler 134 Taiwan 12cây/hộp Cây
Bút chì chuốt 2B - Gstar P333 không gôm
Bút chì chuốt 2B - Gstar P333 không gôm Việt Nam 12cây/hộp Cây
Bút chì chuốt 2B - Gstar 027 có gôm
Bút chì chuốt 2B - Gstar 027 có gôm Việt Nam 12cây/hộp Cây
Bút chì bấm Staestler 0.7 loại tốt
Bút chì bấm Staestler 0.7 loại tốt JAPAN 10 cây/hộp Cây
Bút chì bấm Staestler 0.5 loại tốt
Bút chì bấm Staestler 0.5 loại tốt JAPAN 10 cây/hộp Cây
Bút chì bấm Pentel AX - 105
Bút chì bấm Pentel AX - 105 JAPAN 12 cây/hộp Cây
Bút chì bấm Pentel A255
Bút chì bấm Pentel A255 JAPAN 12 cây/hộp Cây
Bút chì bấm Pentel A125T
Bút chì bấm Pentel A125T Taiwan Ram
zalo-img.png