Cắt keo
  • Cắt keo

Cắt keo

Sản phẩm

Hình ảnh Tên hàng Xuất xứ Quy cách Đơn vị tính
Cắt keo Suny  2004 (2.4F)
Cắt keo Suny 2004 (2.4F) Việt Nam Cái
Cắt keo VP  2003
Cắt keo VP 2003 Việt Nam Cái
Cắt keo VP  2001
Cắt keo VP 2001 Việt Nam Cái
Cắt keo 7F sắt - Dân Hoa
Cắt keo 7F sắt - Dân Hoa Việt Nam 100Y Cái
Cắt keo 6F sắt - Dân Hoa
Cắt keo 6F sắt - Dân Hoa Việt Nam 100Y Cái
Cắt keo 5F sắt - Dân Hoa
Cắt keo 5F sắt - Dân Hoa Việt Nam 100Y Cái
zalo-img.png