Dây thun
  • Dây thun

Dây thun

Sản phẩm

Hình ảnh Tên hàng Xuất xứ Quy cách Đơn vị tính
Dây thun XK -  Sợi Phở
Dây thun XK - Sợi Phở Việt Nam 0.5 kg/bịch Bịch
Dây thun XK - Tiểu, trung, đại
Dây thun XK - Tiểu, trung, đại Việt Nam 0.5 kg/bịch Bịch
zalo-img.png