Giấy A3
  • Giấy A3

Giấy A3

Sản phẩm

Hình ảnh Tên hàng Xuất xứ Quy cách Đơn vị tính
Giấy Double A A3 70
Giấy Double A A3 70 Thailand 5 ram/thùng Ram
Giấy Double A A3 80
Giấy Double A A3 80 Thailand 5 ram/thùng Ram
Giấy Paper One A3 70
Giấy Paper One A3 70 Indonesia 5 ram/thùng Ram
Giấy Paper One A3 80
Giấy Paper One A3 80 Indonesia 5 ram/thùng Ram
Giấy Excell A3 70
Giấy Excell A3 70 Indonesia 5 ram/lốc Ram
Giấy Excell A3 80
Giấy Excell A3 80 Indonesia 5 ram/lốc Ram

 

 

zalo-img.png