Kệ hồ sơ các loại
  • Kệ hồ sơ các loại

Kệ hồ sơ các loại

Sản phẩm

Hình ảnh Tên hàng Xuất xứ Quy cách Đơn vị tính
Kệ menu A4  No.191-A4
Kệ menu A4 No.191-A4 Việt Nam Cái
Kệ menu A5 No.191-A5
Kệ menu A5 No.191-A5 Việt Nam Cái
Kệ menu A6 No.191-A6
Kệ menu A6 No.191-A6 Việt Nam Cái
Kệ 3 tầng trượt kim loại
Kệ 3 tầng trượt kim loại Việt Nam Cái
Kệ 3 tầng nhựa trượt 102-3T
Kệ 3 tầng nhựa trượt 102-3T Việt Nam Cái
Kệ 3 tầng nhựa trụ 103-3T
Kệ 3 tầng nhựa trụ 103-3T Việt Nam Cái
Kệ 3 tầng trượt Mika 104-3T
Kệ 3 tầng trượt Mika 104-3T Việt Nam Cái
Kệ 2 tầng trượt Mika 104-2T
Kệ 2 tầng trượt Mika 104-2T Việt Nam Cái
Kệ 3 ngăn  liên hoàn
Kệ 3 ngăn liên hoàn Việt Nam
Kệ  1 ngăn nhựa
Kệ 1 ngăn nhựa Việt Nam Cái
zalo-img.png