Kẹp bướm
  • Kẹp bướm

Kẹp bướm

Sản phẩm

Hình ảnh Tên hàng Xuất xứ Quy cách Đơn vị tính
Kẹp bướm 15mm
Kẹp bướm 15mm China 12 cái/ hộp Hộp
Kẹp bướm 19mm
Kẹp bướm 19mm China 12 cái/ hộp Hộp
Kẹp bướm 25mm
Kẹp bướm 25mm China 12 cái/ hộp Hộp
Kẹp bướm 32mm
Kẹp bướm 32mm China 12cái/hộp Hộp
Kẹp bướm 41mm
Kẹp bướm 41mm China 12cái/hộp Hộp
Kẹp bướm 51mm
Kẹp bướm 51mm China 12cái/hộp Hộp
Kẹp bướm 15mm màu Deli
Kẹp bướm 15mm màu Deli Taiwan 12cái/hộp Hộp
Kẹp bướm 19mm màu Deli
Kẹp bướm 19mm màu Deli Taiwan 12cái/hộp Hộp
Kẹp bướm 25mm màu Deli
Kẹp bướm 25mm màu Deli Taiwan 12cái/hộp Hộp
Kẹp bướm 32mm màu Deli
Kẹp bướm 32mm màu Deli Taiwan 12cái/ hộp Hộp
Kẹp bướm 41mm màu Deli
Kẹp bướm 41mm màu Deli Taiwan 12cái/ hộp Hộp
Kẹp bướm 51mm màu Deli
Kẹp bướm 51mm màu Deli Taiwan 12cái/ hộp Hộp
zalo-img.png