Khăn giấy
  • Khăn giấy

Khăn giấy

Sản phẩm

Hình ảnh Tên hàng Xuất xứ Quy cách Đơn vị tính
Khăn giấy đa năng Pulppy (2 cuộn/bịch)
Khăn giấy đa năng Pulppy (2 cuộn/bịch) Việt Nam Bịch
Khăn ăn Roto - 102 tờ
Khăn ăn Roto - 102 tờ Việt Nam Bịch
Khăn ăn Emos 100 tờ
Khăn ăn Emos 100 tờ Việt Nam Bịch
Khăn ăn Pulppy 100 tờ
Khăn ăn Pulppy 100 tờ Việt Nam Bịch
Khăn Softpack Bless You À La Vie -250 tờ
Khăn Softpack Bless You À La Vie -250 tờ Việt Nam Bịch
Khăn hộp -Bless You Ala Vie 180
Khăn hộp -Bless You Ala Vie 180 Việt Nam Hộp
Giấy lụa hộp Pulppy - 180 tờ
Giấy lụa hộp Pulppy - 180 tờ Việt Nam Hộp
zalo-img.png