Màng PE
  • Màng PE

Màng PE

Sản phẩm

Hình ảnh Tên hàng Xuất xứ Quy cách Đơn vị tính
Màng PE 50cm 3kg
Màng PE 50cm 3kg Việt Nam Cuộn
Màng PE 50cm 2.2kg
Màng PE 50cm 2.2kg Việt Nam Cuộn
zalo-img.png