Nhựa ép
  • Nhựa ép

Nhựa ép

Sản phẩm

Hình ảnh Tên hàng Xuất xứ Quy cách Đơn vị tính
Nhựa ép CMND 125
Nhựa ép CMND 125 China 100 bộ/xấp Xấp
Nhựa ép 8*11
Nhựa ép 8*11 China 100 bộ/xấp Xấp
Nhựa ép A5
Nhựa ép A5 China 100 bộ/xấp Xấp
Nhựa ép A3 80
Nhựa ép A3 80 China 100 bộ/xấp Xấp
Nhựa ép A3 60
Nhựa ép A3 60 China 100 bộ/xấp Xấp
Nhựa ép A4 80
Nhựa ép A4 80 China 100 bộ/xấp Xấp
Nhựa ép A4  60
Nhựa ép A4 60 China 100 bộ/xấp Xấp
zalo-img.png