Note giấy
  • Note giấy

Note giấy

Sản phẩm

Hình ảnh Tên hàng Xuất xứ Quy cách Đơn vị tính
Giấy Note 3 x 3 - 5 màu không keo
Giấy Note 3 x 3 - 5 màu không keo Việt Nam Xấp
Note 5 màu giấy - Pronoti
Note 5 màu giấy - Pronoti Việt Nam Xấp
Note 4 màu giấy - Pronoti
Note 4 màu giấy - Pronoti Việt Nam Xấp
Note 4 màu giấy - TGA
Note 4 màu giấy - TGA Việt Nam Xấp
Giấy Note 1.5 x 2 Pronoti
Giấy Note 1.5 x 2 Pronoti Việt Nam Xấp
Giấy Note 3 x 3 Double A
Giấy Note 3 x 3 Double A Thailand Xấp
Giấy Note 2 x 3 Double A
Giấy Note 2 x 3 Double A Thailand Xấp
Giấy Note 3 x 5  TGA
Giấy Note 3 x 5 TGA Việt Nam Xấp
Giấy Note 3 x 4  TGA
Giấy Note 3 x 4 TGA Việt Nam Xấp
Giấy Note 3 x 3  TGA
Giấy Note 3 x 3 TGA Việt Nam Xấp
Giấy Note 2 x 3  TGA
Giấy Note 2 x 3 TGA Việt Nam Xấp
zalo-img.png