Ruột chì
  • Ruột chì

Ruột chì

Sản phẩm

Hình ảnh Tên hàng Xuất xứ Quy cách Đơn vị tính
Ruột chì Gold
Ruột chì Gold Việt Nam Hộp
Chuốt chì Deli E0554
Chuốt chì Deli E0554 Taiwan Cái
Chuốt chì SDI
Chuốt chì SDI China Cái
Ruột chì vàng 2B 25c Sharp Lead
Ruột chì vàng 2B 25c Sharp Lead Việt Nam Cái
Ruột chì Monami  2B  0.5/0.7
Ruột chì Monami 2B 0.5/0.7 Việt Nam Hộp
zalo-img.png