Sổ Kế toán
 • Sổ Kế toán

Sổ Kế toán

Sản phẩm

Hình ảnh Tên hàng Xuất xứ Quy cách Đơn vị tính
Giấy giới thiệu loại dày
Giấy giới thiệu loại dày Việt Nam 100 tờ/ cuốn Cuốn
Phiếu nhập kho 3L- Carbon 20*25
Phiếu nhập kho 3L- Carbon 20*25 Việt Nam 50 bộ/ cuốn Cuốn
Phiếu xuất kho 3L- Carbon 20*25
Phiếu xuất kho 3L- Carbon 20*25 Việt Nam 50 bộ/ cuốn Cuốn
Phiếu nhập kho 3L- Carbon 16*20
Phiếu nhập kho 3L- Carbon 16*20 Việt Nam 50 bộ/ cuốn Cuốn
Phiếu xuất kho 3L- Carbon 16*20
Phiếu xuất kho 3L- Carbon 16*20 Việt Nam 50 bộ/ cuốn Cuốn
Phiếu nhập kho 2L- Carbon 20*25
Phiếu nhập kho 2L- Carbon 20*25 Việt Nam Cuốn
Phiếu xuất kho 2L- Carbon 20*25
Phiếu xuất kho 2L- Carbon 20*25 Việt Nam 50 bộ/ cuốn Cuốn
Phiếu nhập kho 2L- Carbon 16*20
Phiếu nhập kho 2L- Carbon 16*20 Việt Nam 50 bộ/ cuốn Cuốn
Phiếu xuất kho 2L- Carbon 16*20
Phiếu xuất kho 2L- Carbon 16*20 Việt Nam 50 bộ/ cuốn Cuốn
Phiếu nhập kho 1L - 20*25 giấy pelure
Phiếu nhập kho 1L - 20*25 giấy pelure Việt Nam 80 tờ/ cuốn Cuốn
Phiếu nhập kho 1L - 16*20 giấy pelure
Phiếu nhập kho 1L - 16*20 giấy pelure Việt Nam 80 tờ/ cuốn Cuốn
Phiếu xuất kho 1L - 20*25 giấy pelure
Phiếu xuất kho 1L - 20*25 giấy pelure Việt Nam 80 tờ/ cuốn Cuốn
Phiếu xuất kho 1L - 16*20 giấy pelure
Phiếu xuất kho 1L - 16*20 giấy pelure Việt Nam 80 tờ/ cuốn Cuốn
Hóa đơn bán lẻ 3L - carbon
Hóa đơn bán lẻ 3L - carbon Việt Nam 50 bộ/ cuốn Cuốn
Hóa đơn bán lẻ 2L - carbon
Hóa đơn bán lẻ 2L - carbon Việt Nam 50 bộ/ cuốn Cuốn
Hóa đơn bán lẻ 1L - For 56
Hóa đơn bán lẻ 1L - For 56 Việt Nam 100 tờ/ cuốn Cuốn
Sổ Nhật ký bán hàng DN (80t)
Sổ Nhật ký bán hàng DN (80t) Việt Nam Cuốn
Phiếu chi 2L - carbon
Phiếu chi 2L - carbon Việt Nam Cuộn
Phiếu thu 2L - carbon
Phiếu thu 2L - carbon Việt Nam Cuộn
Phiếu chi 1L For 56
Phiếu chi 1L For 56 Việt Nam Cuộn
Phiếu thu 1L For 56
Phiếu thu 1L For 56 Việt Nam Cuộn
zalo-img.png