Dao rọc giấy, lưỡi dao
  • Dao rọc giấy, lưỡi dao

Dao rọc giấy, lưỡi dao

Sản phẩm

Hình ảnh Tên hàng Xuất xứ Quy cách Đơn vị tính
Dao SDI 0404 nhỏ - chính hãng
Dao SDI 0404 nhỏ - chính hãng Taiwan 12 cái/hộp Cái
Dao SDI 0423 lớn - chính hãng
Dao SDI 0423 lớn - chính hãng Taiwan 12 cái/hộp Cái
Luỡi dao SDI 1403 nhỏ - chính hãng
Luỡi dao SDI 1403 nhỏ - chính hãng Taiwan 20 vĩ /hộp Hộp
Lưỡi dao SDI 1404 lớn - chính hãng
Lưỡi dao SDI 1404 lớn - chính hãng Taiwan 20 vĩ /hộp Hộp
Dao SDI 0404 nhỏ
Dao SDI 0404 nhỏ Taiwan 12 cái/hộp Cái
Dao SDI 0423 lớn
Dao SDI 0423 lớn Taiwan 12 cái/hộp Cái
Luỡi dao SDI 1403 nhỏ
Luỡi dao SDI 1403 nhỏ Taiwan 10 vĩ /hộp Hộp
Lưỡi dao SDI 1404 lớn
Lưỡi dao SDI 1404 lớn Taiwan 10 vĩ /hộp Hộp
Dao Deli 2058 nhỏ
Dao Deli 2058 nhỏ Taiwan Cái
Dao Deli 2043 lớn
Dao Deli 2043 lớn Taiwan Cái
zalo-img.png