Giấy in liên tục 210
  • Giấy in liên tục 210

Giấy in liên tục 210

Sản phẩm

Hình ảnh Tên hàng Xuất xứ Quy cách Đơn vị tính
Giấy in liên tục 1L khổ 210*279mm
Giấy in liên tục 1L khổ 210*279mm Việt Nam 1.500 tờ/thùng Thùng
Giấy in liên tục 1L/2 khổ 210*279mm
Giấy in liên tục 1L/2 khổ 210*279mm Việt Nam 3000 tờ A5 / thùng Thùng
Giấy in liên tục 2L  khổ 210 * 279mm
Giấy in liên tục 2L khổ 210 * 279mm Liên Sơn 700 bộ A4 / thùng Thùng
Giấy in liên tục 2L/2  khổ 210 * 279mm
Giấy in liên tục 2L/2 khổ 210 * 279mm Liên Sơn 1500 bộ A5 / thùng Thùng
Giấy in liên tục 3L  khổ 210 * 279mm
Giấy in liên tục 3L khổ 210 * 279mm Liên Sơn 500 bộ A4 / thùng Thùng
Giấy in liên tục 3L/2  khổ 210 * 279mm
Giấy in liên tục 3L/2 khổ 210 * 279mm Liên Sơn 1000 bộ A5 / thùng Thùng
Giấy in liên tục 4L  khổ 210 * 279mm
Giấy in liên tục 4L khổ 210 * 279mm Liên Sơn 350 bộ A4 / thùng Thùng
Giấy in liên tục 4L/2  khổ 210 * 279mm
Giấy in liên tục 4L/2 khổ 210 * 279mm Liên Sơn 700 bộ A5 / thùng Thùng

Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp.

zalo-img.png