Giấy in liên tục 240
  • Giấy in liên tục 240

Giấy in liên tục 240

Sản phẩm

Hình ảnh Tên hàng Xuất xứ Quy cách Đơn vị tính
Giấy in liên tục 1L khổ 240*279mm
Giấy in liên tục 1L khổ 240*279mm Việt Nam 1.500 tờ/thùng Thùng
Giấy in liên tục 1L/2 khổ 240*279mm
Giấy in liên tục 1L/2 khổ 240*279mm Việt Nam 3.000 tờ/thùng Thùng
Giấy in liên tục 2L khổ 240*279mm
Giấy in liên tục 2L khổ 240*279mm Liên Sơn 750 bộ / thùng Thùng
Giấy in liên tục 2L/2 khổ 240*279mm
Giấy in liên tục 2L/2 khổ 240*279mm Liên Sơn 1.500 bộ / thùng Thùng
Giấy in liên tục 3L khổ 240*279mm
Giấy in liên tục 3L khổ 240*279mm Liên Sơn 500 bộ / thùng Thùng
Giấy in liên tục 3L/2 khổ 240*279mm
Giấy in liên tục 3L/2 khổ 240*279mm Liên Sơn 1.000 bộ / thùng Thùng
Giấy in liên tục 4L khổ 240*279mm
Giấy in liên tục 4L khổ 240*279mm Liên Sơn 350 bộ / thùng Thùng
Giấy in liên tục 4L/2 khổ 240*279mm
Giấy in liên tục 4L/2 khổ 240*279mm Liên Sơn 700 bộ / thùng Thùng

Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết sản phẩm của doanh nghiệp.

zalo-img.png