Kim bấm 23/10 - KWTrio

Kim bấm 23/10 - KWTrio

Sản phẩm cùng loại

Hình ảnh Tên hàng Xuất xứ Quy cách Đơn vị tính
Kim bấm số 10 - Plus
Kim bấm số 10 - Plus JAPAN 20 hộp/ lốc Hộp
Kim bấm số 10 - Double A
Kim bấm số 10 - Double A Thailand 20 hộp/ lốc Hộp
Kim bấm số 10 - Kw Trio
Kim bấm số 10 - Kw Trio Taiwan 20 hộp/ lốc Hộp
Kim bấm số 10 - Max
Kim bấm số 10 - Max China 20 hộp/ lốc Hộp
Kim bấm số 3 - Plus
Kim bấm số 3 - Plus Taiwan Hộp
zalo-img.png